Grundejerforeningens udvalg for fælles faciliteter har siden visionsdagen i april 2007 arbejdet med at lave en plan for udvikling af foreningens grønne fælles områder.

Formålet med planen er at:
– Skabe et fælles møderum for medlemmerne
– Lave en samlet plan i overensstemmelse med gældende lokalplan, i harmoni med form, tilgang og omgivelser
-Skabe et inspirerende og indbydende område til gavn for børn, voksne og ældre men også et område som hæver grundejerforeningens herlighedsværdi.

Planen skal kunne udføres i etaper.
Planen skal ikke tage hensyn til eksisterende beplantning.
Planen skal skabe liv i og på hele fælles området.
Planen skal have bestyrelsens fulde mandat. Dvs. bestyrelsen skal stå inde for den.
Planen skal være med til at gøre området mere attraktivt og hæve den fælles værdi.

Planen er nu, med en professionel landskabsarkitekts hjælp, færdig, og kan ses vedhæftet til dette indlæg (pdf format, åbnes med Adobe Reader)

Det er meningen at planen skal debateres og forhåbentligt vedtages i sin helhed på general forsamlingen i april 2008. Men udvalget vil meget gerne allerede nu høre medlemmernes mening om planen, så vær venlig at tilføje en kommentar.

Venlig hilsen

Udvalget for fællesområder

Jann Fogtmann, Niels Bo Christensen, Kirsten Holck, Frank Alminde, Kasper Molander

PS: Vi bruger dette forum pga tekniske problemer med debat.norsvej.dk.